نظر شما در مورد قبیله گرایی چیست
(25%) 2
خوب است
(50%) 4
باعث عقب ماندگی است
(0%) 0
جامعه مرا مجبور به قبیله گرایی می کند وگرنه از آن بیزارم
(12.5%) 1
در آینده مرا مجبور به کوچ خواهد کرد
(0%) 0
بر زندگی من تآثیری ندارد
(0%) 0
افراد برتر آن را خوب و افراد ضعیف آن را بد می پندارند
(0%) 0
براعث می شود افراد لایق پیشرفت کنند
(12.5%) 1
چون من برتر هستم قبیله گرایی باعث می شود به حق خود برسم

تعداد شرکت کنندگان : 8