نظر شما در مورد قبیله گرایی چیست
(22.22%) 2
خوب است
(44.44%) 4
باعث عقب ماندگی است
(0%) 0
جامعه مرا مجبور به قبیله گرایی می کند وگرنه از آن بیزارم
(11.11%) 1
در آینده مرا مجبور به کوچ خواهد کرد
(11.11%) 1
بر زندگی من تآثیری ندارد
(0%) 0
افراد برتر آن را خوب و افراد ضعیف آن را بد می پندارند
(0%) 0
براعث می شود افراد لایق پیشرفت کنند
(11.11%) 1
چون من برتر هستم قبیله گرایی باعث می شود به حق خود برسم

تعداد شرکت کنندگان : 9